Ons product: ‘Een sterk duurzaam netwerk’

Nabij Netwerk zorgt voor het ontstaan van samenhang en verbinding tussen de zorgvrager en de diverse zorgverleners. Daagt ieder uit hun hart te volgen. Met elkaar een mooier leven te creëren voor de zorgvrager. Hierdoor ontstaat een sterk duurzaam netwerk van zorgzame en betrokken mensen.

Onze werkwijze: 'Verbinden'

Verbinden gaat over contact maken, authentiek durven zijn en nieuwsgierig zijn. En ook over de bereidheid om de ander tegemoet te komen, je in te zetten en je te binden.
Wij, Co en Paul, doen dit door uit te spreken wat belangrijke waarden in ons leven zijn, daar waar het gaat om samen leven, samen zorgen, samen delen. We gaan hierover in gesprek, omdat we benieuwd zijn naar meningen, verhalen, wensen en plannen. En we zijn beschikbaar om te experimenteren, de schouders eronder te zetten, blij te maken, beter te maken.

Juist omdat de individuele zorgvrager centraal staat en zijn of haar netwerk uniek is, werken we niet vanuit standaard stappenplan. Elke stap is een mijlpaal. Verkennen, ontmoeten en verbinden zijn de belangrijkste mijlpalen om te komen tot het Mooi Leven plan waarvan ieder zich eigenaar voelt.

Verkennen

De verkenning is veel meer dan inventariseren, het is dromen over een wereld waarin zingeving en gezien worden centraal staan. Dromen over de wereld van de unieke zorgvrager. Over de relatie die je met die wereld wil hebben. Zonder te denken in beperkingen. Of je nu zorgvrager, verwant, vrijwilliger of professional bent, ieder heeft een eigen unieke droom en verbinding met de Mooi Leven droom.

Ontmoeten

Door elkaars dromen te delen ontmoet je elkaar en ga je op zoek naar het haalbaar ideaal. Mooi en creatief. Met als resultaat de fundamenten voor het persoonlijk Mooi Leven Plan. Een ontmoeting die concreet wordt door het benoemen van de benodigde rollen om het Mooi Leven te realiseren en het bepalen welke rollen niet door professional en verwant kunnen worden ingevuld.

Verbinden

Het Mooi Leven concept is een duidelijke omschrijving van de benodigde rollen en een visie die verbindend werkt. Een echte duurzame verbinding, één-op-één in de relatie met de zorgvrager, ieder in regie in de eigen rol. Het verbindend gesprek. We zijn compleet. We maken samen het Persoonlijk Mooi Leven Plan.

Evalueren

Samen kijken we wat het experiment heeft opgeleverd. Wat het betekent voor elk betrokken mens. Wat het betekent voor de organisatie, hoe het beter en mooier kan. Want Mooi Leven begint niet bij een groep, Mooi Leven begint bij één mens.

mail: info@nabijnetwerk.nl

tel: 06-51172843