Nabij Netwerk

Wij zijn in 2014 gestart met Nabij Netwerk. We zijn vaders van dochters met een stofwisselingsziekte. Wie zijn wij:

Co de Gooyer

Onafhankelijkheid zit in mijn DNA. Zelfs mijn creativiteit is niet iets anders dan zoeken naaroorspronkelijkheid om mijn onafhankelijkheid te bevestigen. Mijn dochters hebben mij geleerd dat je met regie en controle in het leven kunt staan, zelfs als je elke dag meer afhankelijk wordt van alle mensen om je heen. Doordat wij zorgen voor rust, regelmaat, veiligheid en liefde ontstaat er een wereld die van hen is. Ook al zou ik die wereld nog een stuk groter willen maken, ze een wereld willen geven zoals ik die zelf zou wensen. Maar dat kan ik niet alleen.

Ik kan niet zorgen dat mijn dochters minder afhankelijk worden. Maar ik kan me wel inzetten voor hun recht op zelfbeschikking en voor het vergroten van hun weerbaarheid. Juist nu, in een wereld die zoveel beperkingen kent, heb ik daar behoefte aan. En ik hoop anderen daar in mee te nemen. Een ontdekkingsreis die inspirerend werkt en zichtbaar maakt dat Mooi Leven een persoonlijke keuze is die je samen met anderen invult.

Paul van Dalfsen

Verbinden hoort bij mij. Het verbinden speelt een belangrijke rol in mijn leven. Verbinden van mensen binnen mijn werk maar ook binnen mijn gezin. Als vader van een gezin, waarvan twee dochters met een stofwisselingsziekte, ben je dagelijks met de zorgen en het zorgen voor je kinderen bezig, inmiddels al meer dan 20 jaar. Alle moeite die je samen moet doen om alles bij elkaar te houden, de hoofdbrekens die je hebt over hoe nu verder met die nare ziekte en de ervaring met de zorg als instrument, hebben mij laten zien dat er opnieuw een verbinding tot stand moet komen: de verbinding tussen alle in de keten betrokken mensen. Mensen in een bezield verband verbinden en te laten samenwerken. Dat alles voor Mooi Leven voor je kind, voor alle zorgvragende mensen. Dat kun je niet alleen, dat doe je samen.

Binnen de zorg kan - op het gebied van het versterken van het (sociale) netwerk rond een mens - nog veel worden gewonnen. Alle kennis en ervaring die ik heb wil ik dan ook graag delen om er voor te zorgen dat mijn dochter, nee, ieder mens in de zorg, Mooi Leven mag hebben. Dat er een netwerk ontstaat rondom mijn dochter, uw cliƫnt of uw verwant. Een bijzonder, bezield verhaal, een nieuwe opdracht. Een opdracht die ik graag samen met anderen vervul! Naast elkaar.

mail: info@nabijnetwerk.nl

tel: 06-51172843