Ik wil
mooi
leven

Geef Mooi Leven. Versterk mijn netwerk.

”Ik heb een indicatie voor zorg, dat betekent dat alle zorg die ik nodig heb geregeld is. Maar een indicatie voor Mooi Leven bestaat niet. Dus zoek ik mensen die naast het zorgteam willen staan, zodat we samen mijn 'Mooi Leven' kunnen vormgeven.”

Ik meld mij aan

Bezielde mensen samen in één team

Met Nabij Netwerk willen we zorg en leven integreren. Nabij Netwerk staat
voor de verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals, zodat er één team van betrokken, geïnspireerde mensen ontstaat rondom de zorgvrager. Dat team wil de zorg dragen voor een fijner, rijker en mooier leven. Een organisch geheel dat de verantwoordelijkheid deelt. Dat netwerk staat voor Mooi Leven. Nabij Netwerk begeleidt zorgvragers, verwanten, vrijwilligers, professionals en instellingen,die samen willen ontdekken wat Mooi Leven voor hen kan betekenen.

Nabij Netwerk

'Mooi Leven is zorg én leven.'

Nabij Netwerk is in 2014 gestart door ons, Co en Paul, twee vaders van dochters met een stofwisselingsziekte. Wij weten uit eigen ervaring dat zorg alleen niet voldoende is. Ons uitgangspunt: “ik wil dat mijn kind een leven heeft zoals ik het voor mijzelf zou wensen.” Dat wordt door Nabij Netwerk vorm gegeven. Nabij Netwerk verbindt alle betrokkenen tot een team rond en met de zorgvrager. Samen voelen zij zich verantwoordelijk voor dat ideaal. Alleen zo ontstaat er Mooi Leven op maat van de zorgvrager.

Onze ontdekkingstocht startte met het idee dat we het alleen over zorg hadden en dat er in de zorg handen te kort waren. Maar al snel was het voor ons duidelijk dat zorg maar een onderdeel is van het door ons gewenste Mooi Leven. Mooi Leven is meer: zorg én leven.

Ruwweg kun je stellen dat het deel ‘functionele zorg’ het materiële deel is (indicatiestelling als basis). Het deel ‘leven’ vult het immateriële deel in. Door deze twee delen onlosmakelijk aan elkaar te verbinden, ontstaan er ineens nieuwe mogelijkheden. Niet langer zijn beschikbare tijd of budget een beperkende factor, maar maakt juist de maatschappelijke verbondenheid alles mogelijk wat ook in onze natuurlijke omgeving mogelijk is.

De vraag is hoe het komt dat Mooi Leven niet vanzelf ontstaat. Er bestaat – zo ontdekten wij – regelmatig onbegrip tussen cliënt, verwant, professional en vrijwilliger. Onbegrip, die rechten vaak belangrijker maken dan verbinding en relatie. Het moet mogelijk zijn om elkaar beter te gaan zien, te vertrouwen, samen te dromen en samen een creatief proces in te gaan wat leidt tot Mooi Leven.

Door onze onafhankelijke positie blijken wij de zorgvrager weer in verbinding te kunnen brengen met alle betrokkenen. Zodat we elkaar weer verstaan en samen de weg af willen leggen via vertrouwen, naar verbinden naar eigenaarschap. Dan levert elke ontmoeting enorm veel blijheid op. En een sterk netwerk.

Dit is voor ons de brandstof om in onze missie te geloven: 'elk mens verdient een mooi leven'.

Nabij Netwerk. Naast elkaar.

Wij laten u graag zien hoe die verbinding tot stand kan komen. Door niet te beginnen bij de zorg die is georganiseerd, maar juist bij de zorgvrager zelf. Klein beginnen. Met één zorgvrager laten zien hoe het werkt en van daar uit verder leren en inspireren. Dat is het begin van Mooi Leven.

Samenwerking met "Lastige Ouders"

De voorstelling van Lastige Ouders is eigenlijk een vraag om verdieping. Geraakt worden door het verbijsterende verhaal is één, maar hoe zorg je er voor dat het leven van een zorgvrager én hun omgeving gezamenlijk in de praktijk van alle dag vorm krijgen? Dat kan door de vragen van het leven en de vragen van de zorg (de systeem- en leefwereld) aan elkaar te koppelen. Te laten werken als één bezielend geheel. Dat is Mooi Leven.

Nabij Netwerk daagt uit om om de lastige ouders heen te kijken en op zoek te gaan naar antwoorden, te komen tot eerste voorzichtige stappen om Mooi Leven voor jou mogelijk te maken. Dit geldt voor professionals, ouders, broers en zussen, vrijwilligers… dus voor iedereen. Dit levert inspiratie om het anders te gaan doen.

Mooi Leven maak je samen.

Bekijken

mail: info@nabijnetwerk.nl

tel: 06-51172843